eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

OTVÁRAME BRÁNY MODERNÉMU VZDELÁVANIU

projekt podporený ESF

Milí študenti, viacerí učitelia pripravujú pre Vás lekcie a testy v elektronickej podobe v rámci projektu: Otvárame brány modernému vzdelávaniu. Pripravené materiály postupne zverejňujeme na tejto stránke. Vaši vyučujúci Vám ich môžu prideliť. V prípade, že máte k niektorým materiálom pripomienky alebo otázky, obráťte sa na vyučujúceho, ktorý učí daný predmet, resp. je autorom príslušného materiálu. Okrem osobného kontaktu môžete na komunikáciu s vyučujúcimi využiť aj priestor školského chatu. Prajeme Vám veľa úspechov v štúdiu.

 

Nedeľa 21. 9. 2014

smahu počasie
Otvorenie školského roka 2014/2015


 

Otvorenie školského roka 2014/2015: Otvorenie_sk._roka_2014-15.xlsx

Školská jedáleň 2. - 4. 9. 2014

Školská jedáleň bude v dňoch 2. - 4. 9. 2014 vydávať stravu takto:

2. 9. od 10.00 h do 12.30 h

3. 9. od 11.00 h do 13.00 h

Prijímačky

Výsledky prijímacieho konania do štvorročného a osemročného štúdia v školskom roku 2014/2015.

VIAC >>

Virtuálna prehliadka školy

 

Pozrite si priestory našej školy:      Virtuálna prehliadka školy


partner partner partner partner partner partner