eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

OTVÁRAME BRÁNY MODERNÉMU VZDELÁVANIU

projekt podporený ESF

Milí študenti, viacerí učitelia pripravujú pre Vás lekcie a testy v elektronickej podobe v rámci projektu: Otvárame brány modernému vzdelávaniu. Pripravené materiály postupne zverejňujeme na tejto stránke. Vaši vyučujúci Vám ich môžu prideliť. V prípade, že máte k niektorým materiálom pripomienky alebo otázky, obráťte sa na vyučujúceho, ktorý učí daný predmet, resp. je autorom príslušného materiálu. Okrem osobného kontaktu môžete na komunikáciu s vyučujúcimi využiť aj priestor školského chatu. Prajeme Vám veľa úspechov v štúdiu.

 

Streda 1. 10. 2014

smahu počasie
Opustila nás Ditta Abrhámová

Dovoľujeme si Vám s hlbokým zármutkom v srdci oznámiť, že nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, priateľka, učiteľka a výnimočný človek s obrovským srdcom i dušou, pani Dr. Dittka Abrhámová. S láskou a úctou spomíname - vedenie školy, profesorský zbor, žiaci.

Posledná rozlúčka s Dittou Abrhámovou
Športový atletický deň

Dátum: 25. 9. 2014

Miesto: športový areál P. Gleska (Mladá Garda)

Čas: 9.00 - zraz príma A, B, sekunda A, B, tercia A, B, kvarta A, B

         10.00 – zraz 1.  roč., 2. roč., 3. roč., kvinta, sexta, septima A, B

Predpokladaný čas  ukončenia:

Otvorenie školského roka 2014/2015


 

Otvorenie školského roka 2014/2015: Otvorenie_sk._roka_2014-15.xlsx


partner partner partner partner partner partner