eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

OTVÁRAME BRÁNY MODERNÉMU VZDELÁVANIU

projekt podporený ESF

Milí študenti, viacerí učitelia pripravujú pre Vás lekcie a testy v elektronickej podobe v rámci projektu: Otvárame brány modernému vzdelávaniu. Pripravené materiály postupne zverejňujeme na tejto stránke. Vaši vyučujúci Vám ich môžu prideliť. V prípade, že máte k niektorým materiálom pripomienky alebo otázky, obráťte sa na vyučujúceho, ktorý učí daný predmet, resp. je autorom príslušného materiálu. Okrem osobného kontaktu môžete na komunikáciu s vyučujúcimi využiť aj priestor školského chatu. Prajeme Vám veľa úspechov v štúdiu.

 

Sobota 19. 4. 2014

smahu počasie
Virtuálna prehliadka školy

 

Pozrite si priestory našej školy:      Virtuálna prehliadka školy

Kritériá na prijímacie pohovory pre školský rok 2014/2015

V časti Informácie o škole sme zverejnili kritériá na prijímacie pohovory pre školský rok 2014/2015.

Výprava Tomášičkárov za urýchľovačom častíc v Cerne

Vybraní žiaci z tried SEXTA A, SEXTA B a II.A sa v minulých dňoch zúčastnili náučno-poznávacej exkurzie vo vedecko-výskumnom centre svetového významu vo švajčiarskom CERN-e. V hĺbke 70 m si mohli z bezprostrednej blízkosti prezrieť obrovský detektor v rámci projektu ALICE (vďaka plánovanej odstávke), časti detektorov, urýchľovačov i takmer 27 km potrubia, v ktorom prúdia častice rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. Sprievodcami po vedeckom komplexe boli slovenskí vedci, ktorí majú v Cerne počtom i odbornosťou významné zastúpenie. Okrem veľmi výživnej dávky z fyziky častíc naši žiaci absolvovali veľmi pôsobivú interaktívnu výstavu v meste Winterthur, v čokoládovni v mestečku Broc si pomaškrtili na mnohopočetných sladkostiach, v múzeu A. Einsteina sa pred nimi odkryli viaceré doteraz neznáme životné okamihy tohto génia 20. storočia a návštevou miest Chamonix, Ženeva či Zürich si rozšírili svoje geografické vedomosti.

Svetový deň tanca 2013

Vyhodnotenie: SDT_2013_vyhodnotenie.docx


partner partner partner partner partner partner