eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

OTVÁRAME BRÁNY MODERNÉMU VZDELÁVANIU

projekt podporený ESF

Milí študenti, viacerí učitelia pripravujú pre Vás lekcie a testy v elektronickej podobe v rámci projektu: Otvárame brány modernému vzdelávaniu. Pripravené materiály postupne zverejňujeme na tejto stránke. Vaši vyučujúci Vám ich môžu prideliť. V prípade, že máte k niektorým materiálom pripomienky alebo otázky, obráťte sa na vyučujúceho, ktorý učí daný predmet, resp. je autorom príslušného materiálu. Okrem osobného kontaktu môžete na komunikáciu s vyučujúcimi využiť aj priestor školského chatu. Prajeme Vám veľa úspechov v štúdiu.

 

Sobota 30. 4. 2016

smahu počasie
Konzultácie 19. 4. 2016

Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľte pripomenúť Vám možnosť prísť na konzultácie s učiteľmi v utorok 19. 4. 2016 od 16.00 do 18.00 h.

Určenie miestností na konzultácie:

Konzultácie 19. 4. 2016

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri GLN

Prinášame informácie k voľbám zástupcov rodičov do Rady školy.

Voľby - rodičia - Rada školy pri GLN

Englishman on the Road

V marci sa študenti nášho gymnázia zúčastnili jazykového projektu „Englishman on the Road“. Projekt sa konal formou prednášok pod vedením lektorky z Manchestru. Študenti sa v rámci interaktívnych prednášok dozvedeli nové informácie na témy fonetika a fonológia, britská kuchyňa a slang v modernej angličtine.

Matinfo
15. 2. 2016

Aktualizovali sme modul Matinfo


partner partner partner partner partner partner