eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

OTVÁRAME BRÁNY MODERNÉMU VZDELÁVANIU

projekt podporený ESF

Milí študenti, viacerí učitelia pripravujú pre Vás lekcie a testy v elektronickej podobe v rámci projektu: Otvárame brány modernému vzdelávaniu. Pripravené materiály postupne zverejňujeme na tejto stránke. Vaši vyučujúci Vám ich môžu prideliť. V prípade, že máte k niektorým materiálom pripomienky alebo otázky, obráťte sa na vyučujúceho, ktorý učí daný predmet, resp. je autorom príslušného materiálu. Okrem osobného kontaktu môžete na komunikáciu s vyučujúcimi využiť aj priestor školského chatu. Prajeme Vám veľa úspechov v štúdiu.

 

Štvrtok 30. 7. 2015

smahu počasie
Stránkové hodiny počas letných prázdnin

   Stránkové hodiny školy počas letných prázdnin:

           ŠTVRTOK  

         9.00 – 11.00 h 

Environmentálna súťaž " Škola je tiež naše životné prostredie " - vyhodnotenie

 

Environmentálny projekt

 „Škola je tiež naše životné prostredie“  

Environmentálny projekt „Škola je tiež naše životné prostredie“ sa na našej škole realizuje od školského roku 2000 - 2001. Cieľom projektu je uvedomiť si , že životné prostredie je každé reálne prostredie v ktorom existujeme , teda aj škola. Záleží len na nás ako bude toto prostredie vyzerať. V rámci projektu, učíme žiakov starať sa o svoje životné prostredie – ochraňovať ho, zveľaďovať.

ZDRAVÉ RAŇAJKY

ZDRAVÉ   RAŇAJKY,

pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Ing. Jozef Biznár, prevádzkovateľ a kolektív súkromnej školskej jedálne GLN pozývajú  všetkých žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov Gymnázia L. Novomeského a rodičov žiakov na ZDRAVÉ   RAŇAJKY

Finále školského stolnotenisového turnaja

Pozvánka na finále stolnotenisového turnaja:

Finale_stolnotenisoveho_turnaja.docx


partner partner partner partner partner partner